YAŞLANMAYI DURDURABİLİRİZ (3)*

Genellikle otomobiliniz arızalanmaya başladığı zaman onu hurdaya çıkarmayı tercih edebilirsiniz, çünkü zaten otomobilinizle aranızda büyük bir bağ mevcut değildir, fakat anneniz arızalanmaya başlarsa ve onarım olanağı varsa (maliyeti fazla olsa da) bu başka bir konu olur.

Geriatristler, yaşlanma süreçleri fiziksel veya ussal işlevlerin ciddi şekilde zarar gördüğü noktaya ulaşmış olan insanlara yardımcı olmaya çalışırlar. Hastanın daha fazla gerilemesini ve sonunda ölmesini geciktirmek üzere mevcut tıp teknolojisini uygulamak için ellerinden geleni yaparlar. Fakat onların da, sizin de bildiğiniz gibi, bu, kaybedilmekte olan bir savaştır. Hasar, zaten kontrolden çıkmıştır. Kendi kendini besleyerek yeni hasarların meydana gelmesini hızlandırmaktadır ve meydana gelen hasarların tipleri daha fazla sayıda ve çeşitte olmaktadır.

Geriatristin ümit edebileceği tek şey, hastanın son yıllarındaki yaşam kalitesinde makul bir iyileşme sağlamak ve belki de ölümü birkaç ay ila bir yıl kadar geciktirmektir. Asırlardır aynı kural hüküm sürmektedir. Önlemek, onarmaktan daha iyidir.

Dolayısıyla, yaşlanmayı geciktirmek üzere iki alternatif yaklaşım şekline sahibiz; biri önleyici, öbürü tedavi edici. Bu yaklaşımların ikisini de, ilerleme konusunda ümit vaat etmeyen bir duruma getiren birer sorun olduğunu açıkladım ve son olarak, her yaklaşımın sahip olduğu sorunun diğer yaklaşım tarafından paylaşılmadığını anlattım – yaşlanmayı önlemek yeterince hızlı fakat çok karmaşıktır, yaşlanmadan kaynaklanan hastalıkları tedavi etmek basit fakat çok uzundur. Şimdi bu, hangi yolun ilerlemek için olası yol olduğunu söylemektedir?

Çok ileri yaşa ulaşmış bir organizma bir başkasına yem olduğu ya da ebediyetin küçük bir parçasına eşit bir sürede bir şekilde yok olduğu zaman, ilgili genlerdeki mutasyonlar seçim yolu ile ortadan kalkmaz. Bu durum, dayanıklılığın ve ucuzluğun birbirleriyle çelişen öncelikleri ile müşteri tarafından kabul edilen ortalarda bir yerde buluşan otomobillere çok benzer. Dolayısıyla vücutlarımız – diğer araçlarımız gibi – bir biyolojik garanti süresi boyunca yaşayacak şekilde tasarlanmışlardır: Onlara, vahşi dünyada hayatta kalmaları makul kabul edilebilecek bir süre boyunca, ama daha uzun süre değil, azami performans ile işlev görmek üzere gerekli sağlamlık ve kendi kendini onarma yeteneği verilmiştir.

Fakat elbette, otomobilleri veya vücutları kullanan bireyler, Detroit’tekilerden veya vücudumuzdaki bencil genlerden çok farklı önceliklere sahip olabilirler. Bir otomobilin ucuz otomobillerden beklendiğinden çok daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız, iki seçeneğiniz vardır. Biri, en başta daha iyi bir model seçmektir. Kendinize bir Chevy Cavalier yerine Volvo alın. Bunlar otomobiller için iyidir, güzeldir, fakat sadece birlikte doğduğumuz genlerimize sahip olan bizler için böyle bir seçenek yoktur. Ve tabii ki, Volvolar da, belki daha ekonomik bir ürüne kıyasla birkaç yıl sonra da olsa, eninde sonunda bozulacaktır.

Bir otomobili çok uzun bir süre yolda tutmayı arzu ettiğimiz zaman diğer seçeneği seçiyor olmamızın nedeni de budur. Hasarı meydana geldikçe onarırız.

Devam Edecek…

*Aubrey de Grey ve Ph. D., Michael Rae, 2010: Yaşlanmayı Durdurabiliriz (Ending Aging) -Kendi Yaşam Sürecimiz İçinde Yaşlanmayı Tersine Çevirebilecek Gençleştirme Devrimleri – ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Yayınları. Çeviren: Engin TARHAN. Özet: Halit Yıldırım

“Yaşlanma cahiller için kıştır, bilgeler için ise hasat.”
~ Zen Budizm