Zaman beni sürükleyen bir nehir, ama nehir benim;

beni parçalayan bir kaplan, ama kaplan benim;

Beni tüketen bir ateş, ama ateş benim.

Evren, ne yazık ki, gerçek;

ben, ne yazık ki, Borges’im.

“Yaşlılık sizi bulmaz, siz yaşlılığı bulursunuz.”
~ Barbara Castle