2006’da, 78 milyon boomerın ilk kısmı 60 yaşını geçmeye başladı. Boomerlar, bu tarihten itibaren her gün 10.000, her yıl da 4 milyon kişi olarak 18 yıl süreyle 60. yaşlarını kutlamaya, yaşlandıkça  yeni emeklilik şekli keşfederek, devam edecek. Emeklilik yıllarına yaklaştıkça zihinlerindeki öncelik, hazırlık ve planlama olacak.

2005’de, Age Wave, Ameriprise Financial ve Harris Interactive “Yeni Emeklilik Mindscape Araştırması” yaptı, insanların hem emeklilik öncesi hem de emeklilik sonrası tutumlarını, endişelerini, davranışlarını, hırslarını ve gereksinimlerini anlamaya çalışan ilk çalışma. Bu yeni çalışma emekliliğin beş ayrı ve öngörülebilen aşamasını ortaya çıkardı:

1. Aşama : Hayal kurma (emeklilikten 15-6 yıl öncesi)- Emekliliğe hala yıllar vardır, fakat hayal kurma döneminde insanların emeklilik hakkında olumlu görüşleri vardır (her ne kadar yalnızca %44’ü  hazırlık anlamında bu yola girdiklerini söyleseler de). Bu aşamada yüksek macera (%65) ve kişisel güç (%53) beklentileri var.

2. Aşama : Beklenti (emekliliğe 5 yıl kala)- Emeklilik yaklaştıkça, olumlu duygular yükselir, %80’i ‘emeklilikte hayallerini gerçekleştirebileceklerini’ söyler. Ancak emekliliğe iki yıl kala endişe ve kuruntular yükselişe geçer, %22’si çalışma yılları bitince bir kaybolmuşluk duygusu hissedeceklerini söyler. Emeklilik kararında tetiği çeken faktörlerden biri olarak en fazla söylenen ‘parasal özgürlük’ (%18) ya da belirli bir doğum günüdür %(16).

3. Aşama : Özgürlük (Emeklilik günü ve bir yıl sonrası)- Bu büyük oranda (%78) insanın ‘emeklilikten çok hoşlandıklarını’ söylemesine göre  heyecan, rahatlama, ve heves  zamanıdır. Ancak, yeni gerçeklik durumu yerleştikçe, balayı dönemlerinde de olduğu gibi özgürlük duygusu kısa sürer.

4. Aşama : Yönelimi değiştirme (emeklilikten 2-15 yıl sonra)- Yeni yönelim aşamasında, bir çoğu emeklilik zevkinin geçtiğini, boşluk (%49), üzüntü (%38), ve sıkıntı (%34) duygularının ortaya çıktığını söylüyor. Gelişimin bu aşamasında çeşitli derecelerde hayal kırıklığı ortaya çıkabilir.Yeniyönelim aşamasında  dört farklı profil ortaya çıkıyor: Güçlü Yeniden Keşifçiler (%19), Tasasızlar (%19), Emin Olmayan Araştırıcılar (%22) ve Kaygılı Mücadeleciler (%40).

5. Aşama : Uzlaşma (emeklilikten 16 yıl ve daha sonrası)- Bu aşama giderek artan tatmin,kabul ve kişisel yansıma olarak belirgindir. İnsanlar emekliliğin sunduğu herşeyi kabul etme durumuna gelir. Yanısıra, düşük düzeyde depresyon vardır (%5) ve bazı insanlar (%22) yaşam sonu konularıyla yüzleştiğinden üzüntü duyguları rapor edilmiştir.

Genelde kuşaklar yaşamdaki bu yeni aşama için ‘benim’ mi yoksa ‘onlar’ın mı konusunda açıkça ikiye ayrılmış durumda. %55’i emeklilikte kendi gereksinim ve ilgi alanlarına yoğunlaşmak istediklerini söylerken, %45’i emekliliğe aile ve topluma geri verme dönemi olarak bakıyor.

www.agewave.com

“Yaş konusunda romantik duygularım yok. Ya her yaşta ilginçsinizdir ya da değil.”
~ Katharine Hepburn