Kitlesel baby boom kuşağı en güçlü yıllarında. Bu, 40-59 yaş grubu aslında bugün ülkenin sosyal ve ekonomik güç kaynağı. Buna karşın, günümüz televizyon endüstrisi ve reklamcılar bu grubu genç kuşaklar yüzünden sürekli olarak ihmal ediyor. Boomerların harcama gücü çok daha fazla olduğu halde reklamcılar %25-50  oranında daha fazla genç izleyiciye ulaşmaya çalışıyor. Halk (televizyoncular ve reklamcı profesyoneller dahil) yanlış olarak 40-59 yaş arasındaki insanların artık inişte olduğuna ya da anlayışlarını ve yaşam şekillerini değiştiremeyeceklerine inanıyor.

2005’de tamamlanan “Emeklilik Araştırmasının Geleceği” araştırmasının başarısı üzerine  Age Wave ve HSBC 2006’da iş birliği yaparak söz konusu çalışmayı, görüşülen insanların hem demografisi hem de bulundukları coğrafya bakımından, genişletti. Bu araştırma şimdiye dek yaşlanma ve emekliliğe yönelik davranışlar üzerine yürütülen en büyük global araştırmaydı. Boomer’ların en güçlü yıllarında, yeni bir ‘boomer’ anlayışı geliştirmek ve onların  televizyon programlarına ve reklamlara ilişkin beklentilerini ortaya koymak için 4220 bireyle online olarak gerçekleştirilen bu araştırma ‘boomerların’ televizyon ve reklamcıların daha genç kuşaklara aşırı vurgu yaptıklarına ilişkin kızgınlıklarını ortaya koydu. Araştırmanın ortaya çıkardığı anahtar konular:

Orta yaş krizi bitti: middlescence (‘gençlik’ demek olan ‘adolescence’ den çağrışımla ‘orta yaşlılık’ anlamında) başladı. Bugünün 40-59 yaşlarındaki insanları ununu eleyip eleğini asmak şöyle dursun, yaşamın ileri dönemleri için hazırlık çabası içine giriyor, 40’lı ve 50’lili yaşlardaki insanlar en iyi yıllarının geride değil, önlerinde olduğunu giderek daha çok söylüyor. Genç erişkinlere göre daha özgür, daha üstesinden gelmiş ve daha başarılı hissediyor ve denge ve kararlılığa ulaşmış görünüyor.

Bu dönemdeki boomerlar açıkça yeni bir demografik güç. Para kazanma yıllarının zirvesindeler, yıllık ev harcamalarında 18-39 yaşlar arasındaki insanların ev harcamalarını % 50’den fazla geçerek toplam 2.3 dolar alım gücünü temsil ediyorlar.

●Kuşaksal profil önyargısı gerçeği çarpıtıyor.Boomer’ların yalnızca %3’ü sunulan TV programlarından tatmin olduklarını söylüyor. Katılımcılar TV programlarının ve reklamların 40 yaşın altındakileri hedeflediklerine inanıyor. Televizyonların gençlere göre kendi yaşam aşamalarının değerlerini yansıtmakta, onların bulunduğu yaşam aşamasına uygun öyküler, karakterler ve hikayeler sağlamada ve onların yaşam tarzı tercihlerini yansıtmakta kötü iş çıkardıklarını düşünüyor….

●Yaparsan olur: Kuşaklar arasında köprü kurma. Genç erişkinler gibi boomerlar da yeni ürün ve servis satın almaya  (%71/%71) ve etkin reklamdan etkilenmeye (%55/%55) açıklar.

www.agewave.com

“Uzun bir ömür için dua eden fakat yaşlılıktan korkan aptallarız.”
~ Çin Atasözü