Yaşlılıkla ilgili harika olan şey diğer bütün geçirdiğiniz yaşları kaybetmemiş olmanızdır.

Madeleine L’Engle

“Yaşlanma cahiller için kıştır, bilgeler için ise hasat.”
~ Zen Budizm