Baby boom kuşağının öncü kısmı şimdi emekliliğin eşiğinde. Geçirdikleri her yaşam aşamasını dönüşüme uğrattıkları gibi emekliliği de tamamen değiştirecekler. 2004’de Merrill Lynch ve Harris Interactive ve Age Wave, baby boomerların emekliliklerini ve yaşamlarının gelecek on yıllarını nasıl gördüklerini ortaya çıkaran ulusal bir araştırmada işbirliği yaptılar. 2300’ün üzerinde baby boomerı kapsayan bu araştırma  boomerların geleneksel  boş zaman  geçirilen emeklilik dönemi  anlayışını sürdürmekle ilgili olmadıkları düşüncesiyle yapıldı. Araştırma sonuçlarının ana noktaları:

●Yeni emeklilik “dönüm noktası”. Boomerların %76’sı emeklilikte çalışmaya ve para kazanmaya devam etme eğiliminde, iş/kariyerlerinden 64 yaş dolayında ‘emekli’ olmayı ve sonra tamamiyle yeni bir iş ya da kariyere yönelmeyi ummakta.

●Boomerlar “uzun ömür ikramiyesinden” yararlanarak bütünüyle yeni bir yaşam aşaması yaratacak. Sosyal güvenlik sisteminin  normal emeklilik yaşını 65 olarak saptamasından beri 65 yaşındaki birisi için ömür uzunluğu beklentisi yedi yılın üzerinde arttı ve artmaya da devam ediyor. Uzun yaşamanın sonucu olarak bu kuşak daha uzun zaman genç kalmayı ve daha uzun zaman çalışmayı planlıyor. Boomerların çoğu  (%65)  bir noktada para için çalışmayı durduracak ve geleneksel anlamda emekli olacak. Ancak bu fazın 60 ya da 65 yaşında değil fakat 60 ların sonunda başlaması daha olası.

●Boomerlar tam zamanlı iş ya da tamamen serbest yaşamı reddediyor. Emeklilikteki ideal iş yoğunluğu hakkında boomerlar arasındaki en yaygın seçim, çalışma, boş zaman, çalışma, boş zaman şeklinde birbirini izleyen bir ‘çevrim’ yönünde (%42); bunu yarı zamanlı çalışma tercihi (%16), kendi işini kurma (%13)  ve tam zamanlı çalışma (%6)  izliyor. Yalnızca %17 si para için asla çalışmamayı umuyor.

●Para için değil. Boomer kuşağının %37’si çalışmaya devam etme eğilimlerinin sebebinin önemli bir kısmının para kazanmaları olduğuna işaret ediyor, %’6 si oyunda kalmak için onları motive eden şeyin süregelen zihinsel uyarı ve mücadele olduğunu öne sürüyor.

●Öngörülemeyen hastalık ve sağlık bakım masrafları boomerların en büyük korkusu. Ölmekten (%17) çok, büyük bir hastalık geçirmekten (%48), sağlık bakımları için ödeme güçlüğü çekmekten (%53) ya da hayatlarını bir huzur evinde geçirmek zorunda kalmaktan (%48) korkuyorlar.

●Boomer bayanlar parayla, geçmişteki herhangi bir kuşaktan daha fazla ilişkili. Daha iyi eğitimliler, daha özgürler ve daha fazla çalışıp aynı zamanda aile sorumluluğu da alıyorlar. Evli boomer bayanlar annelerinin kuşağıyla karşılaştırıldığında yatırım ve biriktirmede altı kat fazla sorumluluk paylaşıyor.

●Parasal hazırlık emeklilik özgürlüğü için bir çıkış kapısı ve emeklilik korkusuna bir ilaç. Boomerlar yaş (%56) ya da herhangi bir başka değişkenden çok, kaynak biriktirmenin (%81) emeklilik kararında en belirleyici faktör olduğunu belirtiyor. Hükümet ödemelerindeki artan belirsizlik dikkate alındığında planı olan ve kendini hazır hisseden boomerlar böyle olmayanlara göre iki kat fazla iyimser ve çok daha az korkulu.

●Tek beden herkese uymaz. Emeklilik hayalleri ve hazırlıkları söz konusu olduğunda 5 ayrı ve farklı boomer kısmı var: ‘Yetkin Öncüler’, ‘Sağlık İnşacıları’, ‘Serbest Yaşayıcılar’, ve ‘Gergin ve Stresliler’. Araştırma her bir grubun ne yaptığı, yaşamlarının sonraki dönemleri için planları ve hırsları, parasal hazırlık düzeyleri ve gelecek hayalleri icin parasal destek bulma eğilimlerini ortaya çıkardı.

 

“İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar. Halbuki yaşamadıkça yaşlanırlar.”
~ İskoçya Atasözü