emekli çift kumsalda geziyorAge Wave ve HSBC, 2005’de tamamlanan “Emekliliğin Geleceği” araştırmasının başarısı üzerine kurduğu yeni bir çalışmada (2006), görüşülen insanları hem demografisi hem de bulundukları coğrafya bakımından genişleterek,  yaşlanma ve emekliliğe yönelik davranışlar üzerine yürütülen en büyük global bir araştırmada iş birliği yaptı.

Yaşlanma ve emekliliğe yönelik davranışlara ilişkin şimdiye dek yapılan en büyük, 20 ülke ve alanda 21000 kişi ve 6000 şirketi kapsayan,  global araştırmada  ortaya çıkan sürpriz bulgular:

Emeklilik yeniden tanımlanıyor. Emekliliğin yeni tanımı ‘yokolma’ ya da ‘geri çekilme’ zamanından çok, aktif ve meşgul kalmak.Yalnızca birkaç katılımcı emekliliği sonun başlangıcıyla ilişkilendirdiğini söyledi. Tersine, gittikçe artan sayıda insan emekliliğe yaşamın devamı hatta yaşamda yeni bir dönem için fırsat olarak bakıyor. İnsanların emeklilik hakkında çok olumlu görüşleri var. Tutumdaki bu değişiklik emekliliğin 1940’lar ve 1950’lerdeki “dinlenme”, 1970’lerdeki “ödül” döneminden 1980’lere kadar bir ‘hak’ dönemine dönüşmesini  ve günümüzde ise global olarak tamamen bir yeni “yeniden keşif” modeli olarak tanımlanmasını yansıtıyor.

Yaşamın sonraki dönemlerinde mutlu olmanın birden çok anahtarı var. Dünyanın her tarafında katılımcılar aile, arkadaşlar ve fit olmanın yaşamın sonraki dönemlerinin kalitesini paradan daha çok belirlediğini söyledi. Fakat mutluluğun tanımı ülkeden ülkeye biraz değişiyor. Bazı bölgelerde kalbi genç olmaya mutluluğun anahtarı olarak bakılıyor, diğerlerinde ise güçlü dini inanca sahip olmaya öncelik veriliyor. Üstelik, dünya ölçeğinde, şaşırtıcı olarak, yaşlıların daha genç guruplardan yaşamın sonraki döneminin potansiyeli hakkında daha az korkulu ve daha iyimser olduğu ortaya çıktı.

Orta yaşlı çalışanların değeri küçümsenmemeli. Son birkaç on yılda 60 yaş ve üzerindeki insanlar arasında iş gücü katılımı önemli ölçüde azaldı. Doğum hızının düştüğü bir çağda ve yaşlanan bir dünyada şirketler rekabet ortamında kalabilmek için orta yaşlı çalışan kaynağından yararlanmada yeni yollar bulmak zorunda kalacak. Araştırma nisbeten yaşlı çalışanların daha güvenilir ve sadık ve genç çalışanlar kadar üretken ve yüksek motivasyonlu olduğunu gösteriyor. Üstelik, dünyada hem çalışanlar hem de işverenler yaşa dayalı zorunlu emekliliği reddediyor.

 www.agewave.com

“Uzun bir ömür için dua eden fakat yaşlılıktan korkan aptallarız.”
~ Çin Atasözü