Biliyor musunuz? Çocuklarımızdan daha mutluyuz.

Mutluluk tanımlanması en zor kavramlardan biri.  Yalnızca ikramiye kazandınız diye mutlu olur musunuz? Harika bir işiniz var diye? Çocuğunuz bir dahi diye? He kadar süre mutlu kalabilirsiniz?

Ancak bu tarifi zor soru araştırmacıları yaşamlarının iyi olup olmadığı konusunda insanlara soru sormaktan vazgeçirmiyor. Ve The Daily Beast bazı en hayret verici anket sonuçlarını rapor ediyor:

Yaşlandıkça daha mutlu olursunuz. Bir Haris anketinin sonuçlarına göre 65 yaş ya da üstündeki insanların yüzde 44’ü mutlu. 25-29 ve 30-39 yaş gruplarda bu oran yüzde 30.  Kötü  18-24 yaş grubundakilerde ise yalnızca yüzde 26 kendini mutlu olarak sınıfladı.

Cumhuriyetçiler hayatlarının her yönünden Demokratlardan, Beyaz Sarayda bir demokrat olduğu halde  bile daha mutlular. 1972’den beri her yıl mutluluk arenasında Demokratları yeniyorlar, Pew Araştırma Merkezine göre.  Cumhuriyetçi Parti üyelerinin yüzde 45’i kendilerini mutlu olarak tanımladı, Demokratların yüzde 30’uyla kıyaslanırsa. Beyaz Sarayda bir demokrat bile olsa (Jimmy Carter, Bill Clinton..) Cumhuriyetçiler neşelerini sürdürüyor.

Kilisedeki dini toplantılara haftada bir ya da daha sık gidiyorsanız, ayda bir gidenden  daha mutlusunuz (%43 e karşı %31), hiç gitmiyorsanız mutluluk yüzdesi 26’ya düşüyor. Anketi yürüten Pew Araştırma Merkezinin analistleri dini servislere düzenli olarak katılanların daha mutlu oluşlarına sebep olarak ibadet yerlerinin bir topluluk sağlamasını gösteriyorlar.

Evde oturan annelerle dışarıda çalışan anneler eşit derecede mutlu ya da değil. İnanılmaz şekilde, her iki grup da kendilerini yüzde 36 oranda “çok mutlu” ve yüzde 14 oranda “pek mutlu değil” olarak değerlendirdi. Evli olanlara göre  büyük ekonomik ve ebeveynlik zorlukları yaşayan bekar annelerin yalnızca yüzde 27’si kendilerini mutlu olarak tanımladı.

Ve şimdi büyük konu: Bütün yaş gruplarındaki evli kişilerin yüzde 19’u bütün yaş gruplarındaki bekarlardan daha mutlu (yüzde 43’e karşı yüzde 24). Ve aynı Pew Araştırma Merkezi çalışmasına göre evlilik durumu mutluluk için çocuk sahibi olmaktan daha önemli.

http://www.thirdage.com/attitude/persuit-happiness#ixzz0xMgAiRFV

 

“Yaşlılık sizi bulmaz, siz yaşlılığı bulursunuz.”
~ Barbara Castle