Anti-Aging Konusunda Bazı İyi Haberler

Her ne kadar yaşlanmayı geleneksel olarak acımasız bir fiziksel ve zihinsel düşüş olarak görüyorsak da, yaşlı insanlar kendilerini genellikle başarılı yaşlanıyor olarak görüyor, yeni araştırmalara göre.

California Üniversitesi Tıp Okulu ve Stanford Üniversitesinin uzmanlarınca yürütülen bir araştırma yaşları ortalama 77 olan 1.006 erişkine yaşlanırken nasıl başardıklarını sordu. Sorular hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı kapsıyordu.

Araştırmacılar fiziksel ve sosyal yaşlanmayı dışarıdan inceleyen araştırmaların tersine bu çalışmanın insanların kendileri hakkındaki algılarıyla ilgili olduğunu vurguladı.  “Bazen en uygun sonuçlar insanların kendi algısından gelir,” diyor bir açıklamasında, araştırmanın lider yazarı Dilip V. Jeste, MD.

Ankette, katılımcılar “başarılı yaşlanmaları” konusunda 10 puan ölçekte değerlendirme yaptılar. Araştırmacılar direnç ve depresyon gibi faktörlerin başarılı yaşlanmada fiziksel faktörler kadar önemli olduğu sonucuna vardı. Fiziksel olarak sağlıklı olmadıklarını ama zihinsel olarak sağlıklı olduklarını söyleyen insanlar fiziksel olarak sağlıklı ama düşük direnç düzeyine sahip insanlar kadar başarılı yaşlandıklarını söyledi. Kendini yüksek değerlendirme  yüksek eğitimle de ilişkili.

http://www.thirdage.com/aging-well/some-good-news-about-aging

“Yaşamak ve yaşlanmak tek ve aynı şeydir.”
~ Pamela Blair