kas

Yaşlılığa bağlı sarcopenia, yaşlanmayla ilişkili kas kitlesi kaybı, yaşlılıktaki kas zayıflamasının ana nedenidir.

Sarcopenia genelde kas kitlesi kaybının dört nedeninden biridir, diğerleri anoreksiya, sıvı kaybı ve kaşeksidir. Cilt altındaki bir kas kaybıdır. Kemiksi ya da çökük göğüs kafesi kaburgaların yanındaki kaburgalar arası kasların kaybındandır. Yaşlılardaki kambur duruş iskelet kaslarının kaybından ve dik duramamaktandır.

Bu süreç 60lı yaşlar dolayında başlar ve 80li yaşlara doğru kas kitlesi 20li yaşlardakinin %60 ıdır.

Sarcopenianın nedenleri oldukça karmaşıktır ancak motonöron ölümüne yol açan nöropatik değişimlerden kaynaklandığına ilişkin bir genel kabul vardır.

İnsanlarda thenar (elayası) kasın kullanımı tercihiyle de ilişkili olabilir bu kasları ve onların motor nöronlarını oksidatif strese daha hassas duruma getirir. Ayrıca, oksidatif strese karmaşık hassasiyetteki bir farklılık da işe karışıyor olabilir.

Her ne kadar insanda sarcopenianın var olduğunu söyleyecek özel bir beden kası ya da kas kitlesi düzeyi olmasa da her kas kitlesi kaybı önemlidir çünkü kas kitlesiyle güç arasında sağlam bir ilişki vardır.

Güç kaybı aşamalı olarak günlük yaşamı engeller. 5 kg lık bir manav torbasını taşımak, bir ilacın kapağını açmak,  hatta tuvalet oturağından beden kitlesini kaldırmak bile zorlaşır. Erkek/kadın güç oranı değişmez, yani kadınlar erkeklerden daha önce güç kaybına uğrarlar.

Yaşlı erişkinlerin aktivitelerini sınırlayabilecek ya da onları hastaneye yatıracak sakatlıklar ve hastalıklar kötüleşen fonksiyonel yeteneğe bağlanır. Fiziksel olarak kırılgan, yaşlı insanlardaki fonksiyonel düşüş varolan hastalık haliyle ilişkilidir.

Ortalamada, sarcopenia 60-70 yaşları arasındaki insanların %5-13’ünü etkilemektedir ve sayı 80 yaş ve üstündekilerde % 11-50 e ulaşmaktadır.

Sarcopenia tanısı konması ender durum olmayı sürdürmektedir. Bir tanıya ulaşılsa bile tedavisi zordur. SENS-Yaklaşımı tedavi için yeni bir koruyucu yöntem olarak ümit vermektedir.

“Yaşlılık sizi bulmaz, siz yaşlılığı bulursunuz.”
~ Barbara Castle