sunset beach

Pek çok insan emeklilik için var olan biriktirme isteklerini erteliyor. Ve belki de emeklilik az stres ve hobiler ve seyahatler için bol zaman getirecek. Ancak yalnızca bazı emekliler emeklilikten bekledikleri kadar keyif aldıklarını söylüyor.

Emeklilerin çeyreği emeklilikteki yaşamın emekli olmadan öncekinden daha kötü olduğunu söylüyor, NPR, Robert Wood Jhonson Vakfı ve Harvard Halk Sağlığı Okulunca 50 yaş ve üzeri 1.254 kişiyle yapılan bir ankete göre. Emeklilerin yüzde 44’ü yaşamlarının genel kalitesinin çalıştıkları zamandakiyle aynı olduğunu söylüyor. Emeklilerin yalnızca yüzde 29’u iş yaşamını bırakmanın hayatlarını daha iyi yaptığını söylüyor. Bu akılda tutulmak kaydıyla işte size emeklilikteki yaşamla ilgili yedi yanlış algı.

Stresiniz azalacak. 50 yaş ve üstündeki çalışanların yarıdan fazlası (yüzde 55) emekliliğin çalıştıkları zamana göre daha az stres dolu olmasını bekliyor. Ancak emeklilerin yalnızca yüzde 39’u yaşamlarında tam zamanlı çalıştıkları döneme göre daha az stres rapor ediyor. “Emeklilikteki yaşamın nasıl olacağı konusunda bazı yanlış beklentiler var,” diyor Harvard Opinion Research Programının yardımcı direktörü ve biliminsanı Gillian SteelFisher. “Stres sağlık ve ekonomideki düşüşle ilgili olabilir.” Emeklilerin üçte birinden fazlası (yüzde 35) stres düzeylerinin yaklaşık olarak aynı olduğunu ve neredeyse çeyreği de (yüzde 24) şimdi çalıştıkları zamandakinden daha fazla stresle yüzleştiklerini söylüyor.

Seyahat ve hobiler günlerinizi dolduracak. Yeni yerleri keşfetmek ortak bir emeklilik amacı, yaşlı çalışanların yüzde 59’u emeklilikte daha çok seyahat etmek istiyor. Ancak emeklilerin yüzde 34’ü gitmek istedikleri yerlere çalışıyorken gittiklerinden daha az ve yüzde 35’i çalışıyorkenki kadar gittiklerini söylüyor. “Bunun gidip bütün yapmak istediklerini yapma zamanı olacağı konusunda ortak bir beklenti var  ama sonra da yalnızca egzotik gemi seyahatleri yapmadıkları değil gerçekte seyahate beş yıl önce olduğundan daha az zaman verdikleri ortaya çıkıyor,” diyor StelFisher. “Bekledikleri kadar seyahat etmelerini güçleştiren sağlık nedenleri olabilir ve gemi seyahatleri beklediklerinden biraz daha pahallı olabilir.” Ve henüz emekli olmamış 50 yaş üstü insanların yüzde 68’i spor, hobiler ve gönüllü çalışmalar için daha çok zaman beklerken pek çok emekli sevdikleri etkinlikler için aynı miktarda (yüzde 43) ya da daha az (yüzde 20) zamanları olduğunu söylüyor.

Kendinize daha iyi bakacaksınız.Yaşlı çalışanların hemen hemen yarısı (yüzde 48) emeklilikte şimdi yaptıklarından daha fazla egzersiz yapacaklarını söylüyor. Ancak yalnızca daha fazla zamanınızın olması daha çok egzersiz yapacağınız anlamına gelmiyor. Yüzde 34 kadar emekli çalıştıkları zamana göre daha az ve yüzde 41’i yaklaşık olarak aynı miktarda egzersiz yaptıkları söylüyor. Olasılıkla emeklilikte daha sağlıklı yemeğe de başlamıyorsunuz, pişirmek için çok zamanınız olsa da. Çoğu insanın yeme alışkanlıkları emeklilikte aynı kalıyor (yüzde 52) ve emeklilerin yüzde 12’si şimdi çalıştıkları zamana göre daha sağlıksız yediklerini söylüyor.

Sağlığınız desteklenecek. “İnsanlar emekliliği daha önce yapmadıkları pek çok şeyi yapmak için bir şans olarak görüyor ve yaşlandıkça içine düşecekleri sağlık sorunlarını pek düşünmüyor,” diyor Robert Blendon, Harvard Halk Sağlığı Okulunda sağlık politikası ve politik analizler profesörü. En yaşlı çalışanlar (yüzde 69) emeklilikte şimdiki sağlık düzeylerini sürdürmeyi umuyor. Ancak emeklilerin yalnızca yüzde 43’ü  sağlıklarının emeklilikten beş yıl öncekiyle aynı olduğunu söylüyor. Emeklilerin yüzde 39 kadarı sağlıklarının emekli olmadan öncekinden daha kötü olduğunu söylüyor. “Emekliler kendileri ya da eşleri için uzun vadeli bakım gereksinimi başlayacağı için stres yaşıyorlar, onlara hangi seçeneklerin açık olacağı endişesinden dolayı,” diyor Risa Lavizzo-Mourey, Robert Wood Johnson Vakfının Ceo’su ve başkanı. “Umduklarından daha fazla sağlık sorunu ya da uzun vadeli bakım gibi şeyler için ödeme zorluğu deneyimleyen emekliler, emekliliğin bekledikleri gibi bir emeklilik olmadığını hissediyor.”

Şimdiki yaşam standardınızı sürdürebileceksiniz. 50 yaş ve üstündeki çalışanların çoğunluğu (yüzde 62) varolan yaşam standartlarını koruyabileceklerini umuyor. Ancak çok dikkatli biriktirmedikçe emeklilikte bazı harcama kesintileri yapmak zorunda kalabilirsiniz. Emeklilerin üçte birinden fazlası (yüzde 35) rahat yaşamak için finansal olanaklarının çalışıyor oldukları zamana göre daha kötü olduğunu söylüyor. “Çok kişi emekli oluyor ve rahat olarak yaşayacaklarını düşündükleri miktarın, yatırımları, sosyal güvence ve evlerinin sağladığı miktarla aynı olmadığını keşfediyor,”diyor Blendon. “İnsanlar karşılaşacakları sağlık konuları ve gerçekte sahip olacakları güncel ekonomik gelir bakımından yeterince ileriye bakmıyor.” Çoğu emekli (yüzde 63) insanın emeklilikte 50.000 dolar ya da daha fazla yıllık gelire gereksinimi olduğunu söylüyor ve üçte birinden fazlası da (yüzde 35) hedef gelir düzeylerine sahip olmadıklarını itiraf ediyor. Sağlıkbakım harcamaları ana bir sorun ve her beş katılımcıdan biri sağlık bakımı için ödeme güçlüğü olduğunu söylüyor.

Aile üyeleriyle ilişkilerinizi geliştireceksiniz. Pek çok şimdiki çalışan eşleriyle (yüzde 45) ve diğer aile üyeleriyle (yüzde 35) ilişkilerinin daha iyi olacağını bekliyor. Ancak yaşlıların yalnızca üçte birden biraz fazlası partneriyle (yüzde 34) ve diğer aile üyeleriyle (yüzde 35) gelişmiş ilişki rapor ediyor. Çoğu emekli aile üyeleriyle (yüzde 61) ve eşleriyle (yüzde 62) ilişkilerinin emeklilikte de aynı kaldığını söylüyor.

Emeklilik bir seçimdir. Belli bir yaşa ya da para birikimine ulaşınca emekli olabileceğimizi düşünmeyi severiz. Şimdiki çalışanların çoğu (yüzde 60) 65 yaşında ya da daha geç emekli olmayı bekliyor, çoğunlukla işlerinden para ve sağlık yararları gereksindikleri aynı zamanda da çalışmaktan hoşlandıkları ve fark yapmak istediklerinden. Ancak emeklilerin yalnızca çeyrek kadarı işlerini bu kadar süre tutuyor. Emekliler (yüzde 58)  işlerinden genellikle başlangıçta düşündükleriyle aynı zamanda ya da  daha önce ayrıldıklarını söylüyor, belki zorunlu işten çıkarılma, şirketin satın alınması ya da sağlık sorunlarından dolayı.

http://money.usnews.com/money/retirement/articles/2011/10/11/7-misconceptions-about-retired-life

“Yaşlılık sizi bulmaz, siz yaşlılığı bulursunuz.”
~ Barbara Castle