emeklilik

Dört emekliden biri hayatlarının emekli olmadan öncekinden daha kötü olduğunu söylüyor, Robert Wood Jhonson Vakfı, Harvard Halk Sağlığı Okulu ve Ulusal Halk Radyosunun anketine göre.

Bulgular çalışanların emeklilik için beklentileriyle gerçekte bu deneyimi yaşayan emekliler arasında keskin karşıtlıklar gösteriyor. 25 Temmuz 18 Ağustos arasında 50 yaşın üstünde 755 emekli ve 409 emeklilik öncesi kişinin dahil olduğu 1254 kadar erişkinle telefon aracılığıyla söyleşi yapıldı.

Bulgular arasında:

Emeklilerin büyük çoğunluğu emeklilikte yaşamın emekli olmadan önceki beş yıla göre aynı (%44) ya da daha iyi olduğunu (%29) söyledi. Pek çoğu stres düzeylerinin daha düşük, daha iyi ilişkileri, daha iyi beslenme alışkanlıkları ve tercih ettikleri etkinlikler için daha çok zamanları olduğunu söyledi, anket sonuçlarına göre.

Ancak %25’i hayatlarının daha kötü olduğunu söyledi.  Emeklilik öncesinde olanların yalnızca %14’ü bunu bekliyordu.

Sağlık açısından da durum çok benziyor: Emeklilik öncesinde olanların % 13’ü sağlıklarının daha kötü olacağını bekliyordu, ama % 39’un yanıtı “evet” oldu. Her 10 emeklilik öncesi kişi ve emeklilerden yaklaşık üçü 90’larına, hatta daha ilerisine kadar yaşayacaklarını umuyor.

Emeklilik öncesindekiler belki de birikimleri konusunda fazla iyimser. Emeklilik öncesindekilerin % 22’si ekonomik durumlarının daha kötü olacağını söylerken,  emeklilerin %35’i bu konudaki soruya “evet” karşılığı veriyor.

Hala çalışıyor olanlar halen emekli olanlardan daha geç emekli olmayı umuyor – ve bazıları asla tam olarak emekli olmayacaklarını söylüyor. % 60 kadarı emekli olduklarında en azından 65 yaşında olmayı umuyor ancak şimdi emekli bulunanların yalnızca % 26’sı emekli olmak için bu kadar çok beklemiş.

Emekliliği geciktirme ya da ondan uzak durma kararında ekonomi çok büyük rol oynuyor. Şimdi  40’larında emekli olanlardan daha geç emekli olmayı planlayan emeklilik öncesi kişilerin % 54’ü gecikmeleri için temel neden ekonomik olarak bunu  karşılayamayacak olduklarını hissetmeleri. Asla tam olarak emekli olmayacaklarını söyleyenlerin % 51’inin nedeni ise birikimlerinin olmayışı.

Sağlık güvencesi (Medicare) -hükümetin 65 yaş ve üzerindeki kişiler için sağlık programı- da kaya gibi sağlam görünmüyor. Emeklilik öncesi kişiler arasında % 38’i sağlık güvencesinin en azından emeklilerin şimdi aldığı kadar sağlık yararı sağlayacağına güvenmiyor.

Hem emeklilik öncesi kişiler hem de şu andaki emeklilerin üçte biri   sağlık güvencesi yararlarını iki yıl daha beklemenin onlar ve aileleri için daha büyük sorun olabileceğini söylüyor.

Daha çok bilgi için: rwjf.org, hsph.harvard.edu and npr.org.

Bu deneyimlerden hangisi sizin kendi beklentilerinize uyuyor?

 

“Tırtıl tam da dünyasının bittiğini düşündüğünde kelebek olur.”
~ Anonim